Pēteris Apinis. Latvijas ārsti un pacienti globalizācijas laikmetā, 2007.
Grāmatā apkopoti P. Apiņa vairāku gadu garumā rakstīti publikāciju apkopojumi, spriedumi un pārdomas, kā arī kolēģu – Latvijas ārstu, sabiedrības organizatoru atziņas un idejas.

Cena: Ls 2.24 (EUR 3.19). Mīkstie vāki, 120x190mm, 126 lpp.
ISBN 9984–26–342–7

Iepriekšējā gramata: Dzintars Mozgis. Ceļvedis veselības aprūpes vadībā, 2008.