Nacionālais apgāds >> medicīnas grāmatas

Nacionālā apgāda darbinieku kodolu veido ārsti un cilvēki ar medicīnisko izglītību. Mēs lepojamies ar savu izglītību Rīgas Stradiņa universitātē (tolaik vēl Rīgas Medicīnas institūtā) un priecājamies par tiem, kas šajā augstskolā mācās šodien. Mēs radam grāmatas medicīnas studentiem, ārstiem un medicīnas māsām. Mūsu autori ir Latvijas ārsti, mūsu skolotāji un mūsu skolnieki. Mūsu autori ir profesori, docenti, nodaļu vadītāji un vienkārši labi sava darba pratēji. Mēs lepojamies ar saviem autoriem un medicīnas grāmatām, kas lielākoties ir daudz pārākas par ārvalstu līdziniecēm.